Jesteś tutaj
Strona główna > Leczenie uzależnień > Psychoterapia w leczeniu uzależnień od alkoholu

Psychoterapia w leczeniu uzależnień od alkoholu

Psychoterapia w leczeniu uzależnień od alkoholu


Skuteczna walka z alkoholizmem wymaga w pierwszej kolejności uświadomienia sobie, że problem istnieje i przyznania się do niego. Później można zacząć szukać odpowiedniej pomocy np. w formie psychoterapii.

Polski problem alkoholowy

Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce ponad 800 tys. obywateli jest uzależnionych od alkoholu, ale nawet 2,5 mln Polaków pije szkodliwie lub ryzykownie. Można więc powiedzieć, że problem uzależnienia od alkoholu może dotyczyć nawet 9 proc. populacji Polski.

Alkoholizm jest podstępną chorobą, która bierze we władanie ciało i umysł człowieka w sposób niepostrzeżony. Chory nie dopuszcza do siebie myśli, że ma problem z nadmiernym piciem alkoholu. Spośród wszystkich chorób atakujących ośrodkowy układ nerwowy, uzależnienie od alkoholu charakteryzuje się najmniejszym odsetkiem pacjentów, którzy decydują się na leczenie. Leczonych jest mniej niż 10 proc. pacjentów alkoholików.

Jak można leczyć uzależnienie od alkoholu?

Zasadniczo pacjentów z problemami alkoholowymi leczy się w zakładach lecznictwa odwykowego, czyli na tak zwanym odwyku. Poddawani są oni psychoterapii uzależnień, ale jednocześnie prowadzone jest postępowanie medyczne, które ma wspomagać psychoterapię. Nakierowane jest ono na leczenie towarzyszących alkoholizmowi zespołów abstynencji. Psychoterapię można także uzupełniać leczeniem farmakologicznym, a pacjenci przyjmują głównie leki antylękowe i antydepresyjne.

Ośrodki odwykowe znajdują się na terenie całej Polski. Psychoterapia w Warszawie prowadzona może być więc w formie zamkniętego ośrodka, albo jako terapia „dochodząca”. Programy terapeutyczne mogą opierać się na terapii behawioralno-poznawczej lub idei Wspólnot AA – Anonimowych Alkoholików.

Celem psychoterapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest wytrwanie pacjenta w trwałej abstynencji, poprawa jego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz nabycie umiejętności, jakie są konieczne do samodzielnego rozwiązywania teraz i w przyszłości problemów natury emocjonalnej oraz społecznej.  Eksperci prowadzący psychoterapię dla alkoholików szacują, że potrzeba około 18-24 miesiące, aby alkoholik rzeczywiście wyszedł z uzależnienia. W pierwszych etapach leczenia, przez 1,5-2 miesiące intensywnie pracuje się z alkoholikami, a w kolejnych 4-6 miesiącach zjawiają się oni na mitingach w placówkach ambulatoryjnych. Podczas psychoterapii uzależnień prowadzone są zajęcia w ramach terapii grupowej oraz terapii indywidualnej.

Top