Jesteś tutaj
Strona główna > Uzależnienia > Uzależnienie od dziewczyny

Uzależnienie od dziewczyny

Uzależnienie od dziewczyny

O uzależnieniach, możemy dzisiaj mówić nie tylko w odniesieniu do substancji psychoaktywnych, żywności czy napojów alkoholowych. Uzależnienia, to także nawyki, codzienne przyzwyczajenia, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Bardzo specyficzną grupą uzależnień są te przypadłości, które mają swoje podłoże na gruncie relacyjnym, bowiem są bardzo niebezpieczne, patrząc na skutki psychospołeczne, idące z nimi w parze.

Wielu osobom może wydać się to dziwne, ale u wielu chłopców czy młodych mężczyzn, może występować…uzależnienie od dziewczyny. Czym to się objawia?

Objawy uzależnienia od dziewczyny

Gdy młody mężczyzna, w wieku nastoletnim lub w okresie adolescencji wchodzi w relację z dziewczyną, młodą kobietą, bardzo duże znaczenie dla tego, jak kształtuje się jego relacja, ma tak zwany styl przywiązania. W psychologii, style przywiązania odnoszą się bezpośrednio do tego, jak przebiegała relacja człowieka (zarówno chłopca i dziewczynki) z matką w pierwszym okresie życia. Jeżeli mamy do czynienia z lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania, osoba pozostająca w związku z dziewczyną, będzie zabiegała o maksimum uwagi ze strony partnerki. Nie tylko werbalnie, ale także za pomocą gestów, postaw oraz zachowań, które niekiedy mogą mieć naprawdę toksyczny charakter.

Jak walczyć z uzależnieniem od dziewczyny?

Gdy faktycznie w grę wchodzi uzależnienie od dziewczyny, spowodowane niedowartościowaniem, lękiem o jutro czy innymi sprawami, które oscylują wokół codziennego funkcjonowania takiej jednostki, niezbędna będzie interwencja psychologiczna. Nie wolno bagatelizować sprawy, bowiem w skrajnych przypadkach, problem ten może prowadzić do samobójstwa dotkniętej osoby lub krzywdzenia osoby, w tym wypadku dziewczyny, która stanowi obiekt uzależnienia. Generalnie, takie uzależnienie traktować należy jako poważne zaburzenie racjonalnego funkcjonowania i nie powinno się ignorować nasilenia objawów.

Top