Jesteś tutaj
Strona główna > Skutki uzależnień > Skutki narkomanii

Skutki narkomanii

Skutki narkomanii

Narkomania to potoczne określenie oznaczające uzależnienie od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu. Prowadzi ona do licznych negatywnych dla człowieka konsekwencji.

Jakie są skutki narkomanii?

Skutki, do których prowadzi narkomania można podzielić na psychofizyczne oraz gospodarczo-społeczne.

Psychofizyczne skutki narkomanii

Do skutków psychofizycznych zaliczamy uzależnienie dokonujące się na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej, zmiany psychiczne i fizyczne zależne od rodzaju zażywanego środka (m.in. upośledzenie pamięci, bezpłodność, impotencja, bóle głowy, apatia, arytmia serca zapaść krążeniowa, wychudzenie, obniżenie łaknienia, nadpobudliwość, lęki, euforia, urojenia, zmienne nastroje, zaburzenia mowy, szum w uszach, depresja), zakażenie wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby. Narkotyki mogą przyczynić się do powstania następujących schorzeń: napady padaczkowe, udar mózgu, zawał serca, uszkodzenia nerek, uszkodzenia wątroby.

Gospodarczo – społeczne skutki narkomanii

Skutki gospodarczo-społeczne to przestępczość dokonująca się na płaszczyźnie produkcji, dystrybucji oraz czynów związanych z potrzebą zdobycia narkotyków jak i dokonanych po ich zażyciu. Pod wpływem narkotyków człowiek staje się bardziej agresywny i traci kontrolę nad swoim zachowaniem, co sprzyja popełnianiu przestępstw.

Narkotyki zakłócają też funkcje społeczne – dochodzi do dezorganizacji osobowości i wypadania z ról społecznych.

Do skutków gospodarczo-społecznych zalicza się również wpływ narkotyków na sferę seksualną. Część narkotyków pobudza seksualnie część osłabia libido, w rezultacie wszystkie obniżają jakość aktu seksualnego. Istotnym aspektem związanym z seksualnością jest prostytuowanie się w celu zdobycia środków na zakup narkotyków.

Top